Działamy na rzecz dobra zwierząt

Zapraszamy Państwa do świata niesamowitych olbrzymów

GRES (General Registry of Exotic Snails) jest jedynym ogólnym rejestrem ślimaków afrykańskich w Polsce i EU. Wydajemy certyfikaty i oznaczenia dla zarejestrowanych i zasłużonych hodowli, oraz oświadczenia rejestracyjne dla zarejestrowanych osobników. 

Ślimaki afrykańskie zwykle są olbrzymie, choć istnieją również gatunki, które są małe lub nawet miniaturowe, o różnych kształtach muszli i ubarwieniu. Łagodne i odważne, rzadko chowają się w muszli i bardziej lubią obserwować otoczenie wokół siebie, nawet na dłoni człowieka. Każdy gatunek ślimaka jest inny, zarówno pod względem wyglądu, jak i zachowania w warunkach domowych.

Pytania dotyczące dobrostanu zarejestrowanych ślimaków przyjmowane są przez PZZiED od osób pełnoletnich poprzez wiadomości.

Konsultacje uzyskane od osób niezarejestrowanych w PZZiED wyrażają ich prywatne zdanie na które nie mamy wpływu.

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące dobrostanu zarejestrowanych ślimaków, uprzejmie prosimy o zasięgnięcie porady hodowli zarejestrowanej w PZZiED, aby mieć pewność co do prawidłowości i jakości podawanych informacji.
Nasi członkowie mają obowiązek udzielić Państwu wszystkich niezbędnych informacji oraz wsparcia.